General:Cultures:Māori

Remember, Letters are just symbols, and depending on the language, they have different sounds.

 • a: short, high a like papa
 • ā: long, like ohw
 • e: short
 • ē: long
 • i: short (i like eat)
 • ī: long (sheep)
 • o: short (as in awful)
 • ō:long (as in pork)
 • u: short (as in put)
 • ū: long (as in boot)

Digraphs:

 • wh is pronounced f (whanau is pronounced “fano”)
 • ng:

Diphthongs (combinations of vowels):

 • au is pronounced ow
 • au, ao, ea, ia, ou, oa

Keywords:

 • kiaiko: teacher (ka-i-ako)
 • ākongo: student
 • Rangatira: leader
 • hauora: well-being
 • Te Aka: The vine/dictionary
 • karakia: prayer asking for guidance and resolution before a meeting.

School Groups

 • Ngāti: tribe
 • Uhu: rebalance (of kindness and revenge).
 • Mana
 • Tainui

Ko Hawkins Hill Te Maūnga
Ko Makar Stream te awa
Ko Pekaha toku iwi
Ko Sigal Tōku Hapū
Nō Puerto Rico ahau
Ko Raninui tōku ingoa